Arabuluculuk nedir?

ARABULUCULUK NEDİR?

Arabuluculuk, tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri alanlara özgü olmak üzere uyuşmazlıkların çözümünde en yaygın olarak bilinen ve kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

ARABULUCU KİMDİR?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren,onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışan tarafsız üçüncü kişidir.

ARABULUCULUK SÜRECİ NASIL İŞLER?

İhtiyari arabuluculuk sürecinde taraflardan birinin arabulucuya ya da özel kurulmuş arabuluculuk merkezine başvurusu ile diğer taraf arabuluculuğa yazılı ya da sözlü olarak davet edilir. Her iki tarafın da kabulü ile ilk oturum günü planlanır ve arabulucu tarafları bir araya getirir. İlk oturum toplantısında sürece ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılır ve sonrasında müzakere oturumlarına başlanır. Süreçte arabulucu, ortak ya da özel oturumlar yaparak süreci yönetir.
Dava şartı arabuluculuk sürecinde ise,tarafların anlaşarak arabuluculuk merkezlerine başvurmaları ve diledikleri arabulucuyu seçmeleri mümkündür. Ya da adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına taraflardan birinin başvuru yapması ile süreç başlar. Sistem tarafından arabulucular siciline kayıtlı bir arabulucu atanır. Taraflar birlikte başvuru yaparak da bir arabulucu üzerinde anlaşırlarsa o arabulucu görevlendirilir.

ARABULUCULUK ÜCRETİ

Taraflar,aksini kararlaştırmadıkça,arabuluculuk ücretini eşit olarak öderler. Uyuşmazlık konusunun parayla ölçülebilmesi ve anlaşma olması durumunda %6 oranında ücret öder.
Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıkların çözümünde ise arabulucunun ücreti Adalet Bakanlığı’nın belirlediği tarife üzerinden saat ücreti olarak ödenir.
Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, uyuşmazlığın konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabuluculuk ücreti tarife üzerinden saat ücreti olarak ödenir.